R-PET

Virgin PET Rezin (vPET)
 
Yüksek kalitedeki tüm Köksan PET rezin ürünleri katı hal polikondenzasyon(SSP) aşamasına gerek duymadan sürekli polikondenzasyon(CP) prosesini kullanan, kendini fazlasıyla kanıtlamış ve kendi alanında dünyanın en iyi markalarının onayını almış 2 reaktörlü MTR® (Melt-To-Resin) teknolojisi ile  Türk Gıda Kodeksi, EU 10/2011 ve FDA gibi gıda ile temas eden plastik madde  ve malzeme yönetmeliklerine uygun bir şekilde 660t/g kapasiteli Gaziantep tesislerinde üretilmektedir. Tüm bu üretim süreçleri TS EN ISO 9001:2015, ISO/TS 22002-4:2013, TS 18001:2014, TS ISO EN 14001:2015, TS ISO EN 10002:2006 ve ISO 27001 yönetim sistemlerinin ve uluslararası metodların kullanıldığı kalite kontrol sistemimizin güvencesi altında gerçekleşmektedir.
 
- Preform enjeksiyon prosesinde daha az enerji tüketimi
- Daha dar molekül ağırlık dağılımı
- Sonraki aşamalarda daha az asetaldehit(AA) oluşumu
- SSP sistemleri ile üretilen benzerlerine karşı daha az karbon ayak izine sahip olması
- Enjeksiyon aşamasında kaçınılmaz olan IV düşüşünün daha az olması
- Küresel tanecik yapısı sayesinde daha az toz oluşumu
- SSP sistemleri ile üretilen benzerlerine karşı daha az kristaliniteye sahip olması
- Kavite temizlik aralıklarının artması
gibi MTR® prosesinin ürüne verdiği avantajlar ile birlikte su ambalaj uygulamaları için K-076, sıvı yağ ambalajları için K-080 ve gazlı içecek grubu ambalajları için de K-084 kodlu ürünlerimizle piyasa ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
vPET Rezin Ürün Grubu : K-076, K-080, K-084
 
Geri Dönüşüm Katkılı PET Rezin (rPET)
 
Ülkemize ve çevreye karşı olan sorumluluklarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda Köksan tarafından kimyasal depolimerizasyon yöntemi kullanılarak geliştirilen geri dönüşüm teknolojisi sayesinde, mevcut MTR® polikondenzasyon sistemi ile beraber benzerlerine kıyasla vPET rezin özelliklerine çok daha yakın geri dönüşüm katkılı PET rezin(rPET) üretimi gerçekleştirmekteyiz. Geliştirilen bu teknoloji MTR® sisteminin getirdiği tüm avantajlar ile birlikte Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği’ne, EU ve FDA yönetmeliklerine tamamen uygun, güvenilir bir ürün sunmaktadır. Köksan PET rezin ürün grupları yani K-076, K-080 ve K-084 için %8 ve %25 geri dönüşüm malzeme katkılı rPET rezin üretimlerini gerçekleştirerek piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda Köksan ürün çeşitliliğini genişletmiştir.
 
rPET Rezin Ürün Grubu : K-076 RP08, K-076 RP25, K-080 RP08, K-080 RP25, K-084 RP08, K-084 RP25