UV Stabilizer

UV hassasiyeti olan mazlemelerin pet ambalajlar içerisinde korunmasına yardımcı olabilmek için UV blokerlar kullanılmaktadır.Bu amaçla pet hammaddeye ilave edilen özel UV koruyucular ile ambalajın içerisinde konulacak malzemenin UV kaynaklı bozunmaları ve etkileşimi minimize edilmesi sağlanmaktadır.