Sosyal Sorumluluk Politikamız

Markamızı “kalite” ve “güven” kavramları ile özdeş hale getirmek amaçlarımız arasındadır. Bu amaca giden yolda sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

 • Tüm yasal mevzuata uyum,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yolsuzluk ve rüşvetle mücadele,
 • Yolsuzluk ve rüşvet söz konusu olduğunda, sürece doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan yöneticilere, çalışanlara, temsilcilere veya tedarikçilere sıfır tolerans,
 • Rüşvete ve yolsuzluğa tevessül etmektense sözleşme veya iş fırsatlarından vazgeçmeye hazırız. Bu konuda çalışanlarımızın desteklenmesi şirketimizin temel politikalarındandır.

Zorla Çalıştırma Yasağı

Çalışanlarımızla açık ve güvenilir ilişkiler geliştirmeyi ve iyi işçi uygulamaları ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bunun yolunun karşılıklı diyalog ve iletişimden geçtiğinin bilincindeyiz. Hiçbir çalışanımızı hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızı eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt ediyoruz. Aynı taahhüdü iş ortaklarımızdan da bekliyoruz. Bu amaçla gereken hallerde yerinde denetimler yapıyoruz. Fazla mesai çalışmalarında gönüllülük esasını benimsiyoruz. Fazla çalışma rızasını yazılı olarak göstermeyen hiçbir işçimizi fazla çalışmaya zorlamayız. İş ortaklarımızın da aynı kurallara göre çalışmasından emin olmak isteriz. Bünyemizdeki tüm çalışanlarımız;

 • Boş zamanlarında üretim alanını izin istemek zorunda kalmadan terk edebilirler,
 • Uygun şekilde haber vererek, işi bırakabilir ve iş anlaşmalarını özgürce sonlandırabilirler,
 • Çalışma saatleri dışında tesislerden dışarı çıkabilirler,
 • Şahsi eşyalarını rehin bırakmaya zorlanamazlar,
 • Ücret vb. gelirleri kanunsuz olarak alıkonulmaz.
 • Sözleşmeli olarak çalıştırılırlar.

Ayrımcılık Yasağı

 • Çalışanlarımızın dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve etnik farklılıklarını bir ayrım nedeni olarak görmeden, herkese eşit koşullarda sosyal haklar sağlarız.
 • Dezavantajlı grupların istihdamını ve yaşama kazandırılmasını bir sorumluluk olarak görürüz.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

Üretim bölümlerimizde 18 yaşından küçük işçi alınmadığı için çocuk ve genç işçi çalıştırılmaz. Ancak meslek lisesi öğrencileri, ilgili okulun belirlediği kurallar çerçevesinde stajyer statüsünde genç işçi olarak çalıştırılabilirler.

 • Stajyerin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psiko-sosyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.
 • Stajyerler, okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak mesleki eğitime katkı sağlayacak işlerde çalıştırılırlar.
 • Stajyerlerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmaları temin edilir.
 • Stajyerler günde 8 saatten, haftada 40 saatten fazla çalıştırılmazlar.

Taciz, Kötü Muamele ve Suiistimalin Önlenmesi

Hiçbir çalışanımıza karşı, taciz, kötü muamele ve suiistimal söz konusu olamaz. Çalışan her bireyin bir değeri ve saygınlığı vardır. Bütün işyerlerimizde uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan insan haklarına, anayasaya, kanunlara ve toplumsal ahlaki değerlere uyulur. İş ilişkileri ve uygulamaları bu değerler etrafında yürütülür. İşyerlerimizde hiçbir yönetici, çalışanına karşı keyfi uygulamalarda bulunamaz. Her çalışanımızdan bu ilkelere uymasını bekleriz.

Sendikal Özgürlük

Çalışanlarımız örgütlenme özgürlüğü kapsamında sendikaya üye olma ve toplu pazarlık dâhil olmak üzere sendikal faaliyetler konusunda tam bağımsızlığa sahiptir.

Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt ederiz. Çalışanlarımıza içilebilir su ve sıhhi olanaklara erişim, uygun ve yeterli güvenlik önlemlerinin sağlanması, uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlayacak şekilde yasal mevzuata uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlarız.

KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş © 2023 - Her hakkı saklıdır.