Çevre Politikamız ve Teknolojilerimiz

Doğa Sorumluluğumuzdur

Çevreye verilen zararı en az seviyeye indirmek; doğal kaynakları optimum kullanmak, tüm çalışanlarımızın eğitimi ve sisteme katılımını sağlayarak yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek öncelikli görevimizdir.

Bu amaçla kullanmakta olduğumuz son teknoloji ve uygulamalar şunlardır:

R-Pet
AA & AA Blocker
UV Stabilizer
Smart Stabilizer

R-Pet

R-Pet, kullanılmış pet şişelerin doğadan geri toplanarak belirli bir prosesten geçirilip gıdaya uygun (FDA onaylı) PET Chips haline getirilerek "PET şişe yapımında" kullanılmasıdır.

KÖKSAN Holding olarak, özellikle R-Pet’ten üretilmiş preform kullanma zorunluluğu bulunan ülkelerdeki su ve meşrubat kullanımlarında müşterilerimizin talepleri doğrultusunda çeşitli oranlarda R-Pet kullanmaktayız.

AA & AA Blocker

AsetAldehit (AA) PET hammaddenin kendisinde maximum %1 oranında doğal olarak bulunan ve hammadde işlendikçe oranı artan bir kimyasal bileşendir. Eğer PET ambalajın yapısında fazla miktarda AA oluşur ise bir koku ortaya çıkararak kullanıcıyı rahatsız eder, bu durum özellikle doğal minarelli su kullanımında sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. AA Blockerlar bu durumun önüne geçerek PET ambalajdaki AA miktarını belirli bir seviyede tutmak için kullanılan; gıdaya uygun özel katkılardır.

KÖKSAN olarak ürettiğimiz PET ambalajlarda (preform) AA Blocker kullanarak AA seviyesini müşterilerin talep edecekleri limitlerde tutabilmekteyiz.

UV Stabilizer

UV hassasiyeti olan malzemelerin pet ambalajlar içerisinde korunmasına yardımcı olabilmek için UV Blokerlar kullanılmaktadır. Bu amaçla pet hammaddeye ilave edilen özel UV koruyucular ile ambalajın içerisinde konulacak malzemenin UV kaynaklı bozulmaları ve etkileşimi minimize edilmesi sağlanmaktadır.

Smart Stabilizer

Preformdan şişe üretimi esnasında kullanılan ısıtma prosesinde enerji tasarrufu sağlamak amacı ile özel katkılı preformlar üretilerek ısıtma enerjisinden %20’ye varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Yoksulluğa Son
Açlığa Son
Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Nitelikli Eğitim
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Temiz Su ve Sanitasyon
Erişilebilir ve Temiz Enerji
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Eşitsizliklerin Azaltılması
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sorumlu Üretim ve Tüketim
İklim Eylemi
Sudaki Yaşam
Karasal Yaşam
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Amaçlar İçin Ortaklıklar
KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş © 2023 - Her hakkı saklıdır.