CEO Mesajı
Murat Kökoğlu
CEO

Geleceğin Mimarlarıyız...


Bugün size yaklaşık bir asırlık bir ticaret ve sanayi birikimi ile seslenmek istiyorum… Değişimin ve rekabetin hızlandığı dijital bir çağdan geçiyoruz… Savaşlar, pandemi, bölgesel gerilimler gibi küresel risk ve tehditleri yöneterek, ortaya çıkan fırsat koridorlarından yararlanarak bütün paydaşlarımıza ve Türkiye’ye değer üretmek istiyoruz…

Refah toplumuna geçerken müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunuyoruz… Çalışanlarımıza da daha güvenli, kurumsal ve nitelikli bir ortam yaratıyoruz… Tedarik zincirinin ve içinde olduğumuz ekosistemin bütün paydaşlarının gözünde güvenilir, çözüm odaklı ve uzun soluklu ilişkileri önceleyen bir kurumsal marka inşa ediyoruz… Bunları gerçekleştirmenin tek bir yolu var; o da insanın yaratıcılığına, başarma azmine ve yetkinliklerine güvenmek…

Bu bağlamda KÖKSAN olarak üzerimize düşen ağır sorumluluğun farkındayız… Üretim kapasitesi, ciro ve pazardaki etkinlik hususunda elde ettiğimiz konum ile yetinmek yerine geleceğe odaklanıyoruz… Geleceğin çalışanlarına, mühendislerine ve yönetici kadrolarına yatırım yapıyoruz… Çevikliğimizi kaybetmeden düzeyli bir kurumsallığı sağlamanın yollarını arıyoruz… Yurtdışı yatırımlarını inovatif iş modelleriyle kurguluyoruz… Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için Mini-MBA Programları uyguluyoruz… Bundan sonra eğitim ve mentorluğu daha fazla destekleyeceğiz…

Evet bir yandan 8 milyarlık dünya nüfusu için çok önemli ve stratejik olan su, gazlı içecek, meyve suyu, bitkisel sıvı yağ ve benzeri sektörlere sunduğumuz pet ambalaj ürünleri ve çözümleriyle değer üretirken diğer taraftan da Türkiye’nin önemli düzeyde dış ticaret açığı verdiği hammadde yatırımlarını planlıyoruz… Bu yatırımı da bölgemizin hak ettiği “state-of-the-art” teknoloji ve altyapılarla planlıyoruz…

KÖKSAN bugün 5 kıtada 100’e yakın ülkede ürünleri, hizmetleri ve markasıyla varlığını sürdürüyor, Türkiye’ye döviz kazandırıyor… Önümüzdeki dönemde de bu portföyü hem genişletecek hem de derinleştireceğiz… Tüm bunları insana, çevreye ve sürdürülebilirliğe gösterdiğimiz özen ve değer ile yapacağımızı tekrar ifade etmek isteriz… Bizi bu yolda destekleyecek ve hızlandıracak her türlü katkı ve görüşünüze açık olduğumuzu ayrıca vurgulamak isteriz… 


KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş © 2023 - Her hakkı saklıdır.